x
THÀNH VIÊN
Facebook login
x
ĐĂNG KÝ
Facebook login
Hủy
x
Quên mật khẩu
Hủy
Giống 695 (Beaumont)
Giống 695 (Beaumont)
Giống 695 (Beaumont)

Giống 695 (Beaumont)

Giá tiền
580,000 vnd
Mã sản phẩm
Bea 695
Xuất xứ
Việt Nam
Đơn vị
kg

Giống 695 (Beaumont)

Là giống lai, thích hợp trồng vùng lạnh, mát mẻ, là giống trồng chủ yếu tại California, Hoa

Kỳ hay Nam Phi. Sản lượng rất cao, có thể đạt 10 tấn/ha. Tỷ lệ nhân 39%, nhân cấp 1 đạt 95%

- 100%. Bộ rễ phát triển tốt, cây sinh trưởng khỏe. Đặc biệt, giống 695 hoa có màu hồng tím

rất đẹp. Tại Nam Phi, thường dùng phương pháp hom để phát triển trồng giống 695. Tại Trạm

Giang, Quảng Đông (Trung Quốc) giống 695 chịu gió khá tốt, sản lượng trung bình, bị chuột

hại nặng. Tại Kim Quang, Quảng tây có một diện tích rộng trên 20 ha trồng giống 695. Giống

sinh trưởng tốt đã có tuổi trên 15 năm, sản lượng cao, cho quả sớm.

Thảo luận

Sản phẩm mới

Sản phẩm khuyến mãi

Call:0988569955

Giống 695 (Beaumont)

Giống 695 (Beaumont)